Tilan asukkaat ovat kautta aikojen eläneet vuorovaikutuksessa luonnon kanssa. Westerbyn tilasta löytyy maininta jo 1500-luvulla tehdyistä kirjoituksista. Westerby, alkuperäiseltä nimeltään Vesternäs, oli ennen jaettu kahteen erilliseen tilaan. Vuonna 1643 nämä kaksi tilaa yhdistettiin Thottas-nimiseksi tilaksi. Jo tuolloin tilan omisti sama suku, joka omistaa sen vielä tänäkin päivänä. Tila on siis ollut saman suvun omistuksessa pian 400 vuotta. Thottasin tilan pääelinkeinot olivat maanviljelys ja karjanhoito, mutta merenkäyntikin oli tärkeää. Tilalla oli omia aluksia sekä yhteisomistuksessa olevia aluksia naapuritila Östernäsin, nykyisen Grotasin kanssa. Tilojen alukset rakennettiin tiettävästi pienellä telakalla Långnäsvikenissä.

Westerbyn tila on myös kautta aikain palvellut yöpymispaikkana saariston asukkaille, jotka ovat odotelleet myrskyn laantumista ennen kotiin pääsyä. Keittiössä oli kolmikerroksinen kerrossänky vieraita varten.

WP_20141203_015

Päärakennus

Westerbyn noin 300-vuotias päärakennus rakennettiin 1725, mutta siirrettiin nykyiseen paikkaansa 1700-luvun lopulla. Vanha rakennus on yhä tallella, mutta seisoo toistaiseksi tyhjillään. Vilhelm Wikström oli Westerbyn talonpoika 1800-luvulla. Hän työskenteli myös laivan kapteenina. Palatessaan 1850-luvun alussa pitkältä matkalta Westerbyhyn hän toi mukanaan kolmikerroksisen, sveitsiläistyylisen rakennuksen piirustukset. Hän rakennutti tuon talon Westerbyhyn tilan omien metsien hirsistä. Talo valmistui vuonna 1857 ja seisoo yhä tänään paikoillaan tilan päärakennuksena. Päärakennus toimii tänä päivänä asuinrakennuksena.