Hör dej för om höstens sjöfågeljakter! Sjöfågeljakten arrangeras i det yttersta havsbandet i Ingå och Porkala skärgård. Skyttet arrangeras i gryningen och skymningen. Sjöfågelskyttet inleds 1 september. Tag kontakt: niklas.nordblad@westerby.fi eller 0400-972 254.